A Debrecen Plaza Házirendje

Általános magatartási szabályok

A Debrecen Plaza egy magántulajdonban lévő, a nagyközönség számára nyitott létesítmény. A mindenki számára kellemes időtöltés biztosítása érdekében bevásárlóközpontunk biztonsági alkalmazottai bármikor közbeléphetnek a szabályok betartatása érdekében.

Tilos a Bevásárlóközpont területén az olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy a Bevásárlóközpont területén tartózkodó személyeket zavarja, félelmet, megbotránkozást keltsen. A Plaza területére belépni, illetve ott tartózkodni csak ápolt, tiszta megjelenéssel szabad. A jelen házirendet megsértő személyt a biztonsági személyzet a Bevásárlóközpontból kivezetteti, szükség esetén rendőri segítséggel.

Tilos bármilyen közlekedési eszközzel (pl. roller, kerékpár, görkorcsolya) a bevásárlóközpont területére belépni, kivéve a korlátozott mozgásképességűek által használt járműveket és gyermekkocsikat.

A Plaza területére behozott állatokra a „Házirend állattal érkezők számára”, e házirendet kiegészítő rendelkezések vonatkoznak.

Tilos a Bevásárlóközpont területén robbanóanyag, kábítószer, pirotechnikai eszköz árusítása, valamint az Bevásárlóközpont területére történő behozatala. Tilos belépni alkoholos állapotban, valamint olyan eszközzel, mely alkalmas arra, hogy a Bevásárlóközpontban, annak berendezéseiben vagy más személyek ruházatában, eszközeiben kárt okozzon. Alkoholtartalmú italok kizárólag az erre kijelölt vendéglátóhelyeken fogyaszthatók!

Fegyveres szervezetek tagjainak kivételével a Bevásárlóközpont területére fegyverrel belépni tilos.

A Bevásárlóközpont egész területén tilos a dohányzás.

A Bevásárlóközpont teljes területén a Bevásárlóközpont vezetőségének engedélye nélkül tilos kereskedelmi céllal fotó-, illetve filmfelvételt készíteni.

A Bevásárlóközpont területén kereskedelmi tevékenység folytatására csak azon személyek jogosultak, akik a Bevásárlóközpont tulajdonosával az adott tevékenységre vonatkozóan bérleti vagy egyéb szerződést kötöttek. Szórólapozáshoz, közvélemény-kutatáshoz, egyéb hasonló tevékenység végzéséhez a Bevásárlóközpont tulajdonosának írásbeli engedélye szükséges.

A Bevásárlóközpont területén tilos szerencsejátékok (kivéve a Tulajdonos engedélye alapján, annak keretei között folyó szerencsejáték) szervezése és folytatása.

A házirendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgárjogi Törvénykönyv szabályai érvényesek. Fentiek megsértése a Bevásárlóközpont területéről való kitiltást, súlyosabb esetben polgári-, büntető vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezését vonja maga után.

Kép- és hangfelvétel, adatvédelem

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Debrecen Plaza területén videókamerás megfigyelés történik.

A látogatók a bevásárlóközpontba történő belépésükkel elfogadják, hogy a bevásárlóközpont, vagy a vele szerződésben lévő harmadik fél által szervezett rendezvények, promóciók során kép és hangfelvétel készülhet róluk, amelynek közzétételéhez hozzájárulnak.

WiFi használat

Tilos Bevásárlóközpontban elérhető nyilvános WiFi hálózat használata a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása céljából. Tilos minden olyan egyéb hálózati tevékenység, mely a hálózat többi felhasználójának munkáját zavarja vagy akadályozza!

A hálózat használatával Ön azt is tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege miatt nem kizárhatóak esetleges hálózati incidensek, melyek a felhasználó által csatlakoztatott eszközökön okozott következményeiért a Tulajdonos nem tud felelősséget vállalni, és nem vállal felelősséget!

Házirend állattal érkezők számára

A Debrecen Plaza állatbarát üzletközpontként a jól szocializált kutyával és a házirend által engedélyezett egyéb állattal rendelkezők részére lehetőséget biztosít az állattulajdonosoknak, hogy négylábú társukkal együtt vegyék igénybe a bevásárlóközpont üzletkínálatát és szolgáltatásait. A minél harmonikusabb együttlét és a vonatkozó jogforrásoknak való megfelelés érdekében az alábbi házirendet minden állattal érkező köteles betartani.

 1. A Debrecen Plaza területére fajtától, mérettől, életkortól függetlenül kis- és nagytestű kutyák, macskák, nyulak, vadászgörények és egyéb házi kedvencek is beléphetnek ill. mindazon üzletekbe bevihetők, amelyek ezt engedélyezik, kivéve az élelmiszert előállító és értékesítő helyiségeket, valamint az ügyfélforgalmat bonyolító hivatalos, nyilvános helyiségeket.
 1. Nem hozhatók be a Debrecen Plaza területére madarak, vadállatok, egzotikus állatok, valamint haszonállatok.

A Plaza területének engedélyezett részére pórázzal felvezetve vagy hordozóban hozhatók be a kutyák. Kutyát csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére alkalmas.

 1. A Debrecen Plaza területének engedélyezett részére erre a célra megfelelő speciális hordozótáskában vagy ketrecben hozhatók be a macskák, nyulak, vadászgörények és egyéb engedélyezett állatok.
 1. Az állatot felvezető/behozó személy csak egészséges, jól szocializált, tiszta, ápolt állatot hozhat be a bevásárlóközpont engedélyezett területére oly módon, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, nyugalmát ne zavarja, félelmet ne keltsen és/vagy anyagi kárt ne okozzon. Veszélyes ebet kizárólag a harapás lehetőségét megakadályozó, biztonságos szájkosárral és a kibújást megakadályozó nyakörvvel/hámmal, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázon, a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével szabad vezetni.
 1. Az állatot vezető személynek fokozottan kell figyelnie a bevásárlóközpont rendjére és tisztaságára.
 1. A Debrecen Plaza területén az állat minden cselekedetéért a vezető/behozó személy, valamint az állat gazdája a felelős büntetőjogi, polgárjogi és szabálysértési vonatkozásban, így károkozás esetén is kizárólag a felvezetőt, behozót, illetve a gazdát terheli bárminemű kártérítési, kártalanítási felelősség.
 1. A Debrecen Plaza engedélyezett területére kizárólag chippel ellátott (amennyiben fajtájánál kötelező), minden kötelező oltással rendelkező állatot lehet behozni.
 1. A felvezető/behozó személynek magával kell hoznia az állat oltási könyvét vagy az állat útlevelét, amelyet a Debrecen Plaza szakszemélyzetének, valamint biztonsági személyzetének kérésére be kell mutatnia abból a célból, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a megfelelő oltások megléte.
 1. A Debrecen Plaza fenntartja magának a jogot, hogy bármikor szakember segítségével ellenőrizze az állat oltási könyvét/útlevelét és az azonosító chip meglétét.
 1. A Debrecen Plaza fenntartja magának a jogot arra, hogy a kutyát és az állatot felvezető/behozó személyt a bevásárlóközpont területéről kivezesse, ha
  1. a kutyát felvezető/behozó személy nem tudja felmutatni a kutya oltási könyvét/útlevelét;
  2. az állatot felvezető/behozó személy a Házirend 6. és/vagy 7. pontját megszegi;
  3. az állat, amennyiben fajtájánál előírás, nem rendelkezik azonosító chippel.
 1. Amennyiben az állat a Debrecen Plaza területén piszkít, azt a felvezető/behozó személynek kötelező feltakarítania és egyben a Plaza biztonsági/takarító személyzetének jelezni az eseményt és kérni fertőtlenítő takarítást.
 1. A behozott állat által elkövetett sérülést okozó agresszió rendőrségi feljelentést von maga után.
 1. A fenti szabályok alól kivételt képeznek a jelzéssel ellátott segítő- és vakvezető kutyák.

Parkolás szabályzat

 
A Debrecen Plaza mélygarázs működési rendjéről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket.
Üzemeltető: Debrecen 2002 Kft., 1148 Budapest, Kerepesi út 52.
Elérhetőségek: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18, tel.: 30/738-1780, email: info@debrecenplaza.hu

Nyitva tartás a hét minden napján, 24 órában.

Parkolási díjak:
Az első óra ingyenes, utána minden megkezdett óra 300 Ft.
Mozijeggyel 3 óra ingyenes. (A parkolójegy érvényesítése a mozi jegypénztárában történik).
Grand Casino vendégeinek 9 óra ingyenes. (A parkolójegy érvényesítése a Casino bejelentkezéskor történik).
New York Fitness vendégeinek 4 óra ingyenes. (A parkolójegy érvényesítése a Fitness pénztárában történik).
Vasárnap a parkolás ingyenes (0-24)
Parkoló jegyét kérjük, őrizze meg a parkoló elhagyásáig. A parkolójegyek érvényesítése a fizető automatáknál történik valamint a vonalkódos parkolójegy nyitja a kijárati sorompót.
A mélygarázs egész területén a KRESZ szabályai érvényesek. Megengedett sebesség max.: 5 km/h.

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT – DEBRECEN PLAZA
I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Debrecen Plazához tartozó mélygarázs valamennyi parkolójára, illetve a közlekedést biztosító rámpákra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolókat járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, a Debrecen Plaza alkalmazottaira és munkatársaira, illetve a parkolók területén bármely egyéb célból pl.: karbantartás, javítás, stb.) tartózkodó személyekre. A rövidített Parkolási Szabályzat a Debrecen Plaza területén kifüggesztéssel, minden parkoló bejáratnál és fizető automatánál kerül kihirdetésre.

Fogalom meghatározások:

Parkoló: A Debrecen Plaza mélygarázs fizető rendszerbe bevont parkoló, illetve a közlekedést biztosító rámpák, a Parkolási Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a Vendégek járműveiket a parkolóba történő behajtást követően tárolhatják.
Vendég: Azon természetes és jogi személyek köre, akik a parkolóba behajtással rövid távú, – azaz jeggyel való behajtásnál-, illetve az üzemeltetővel, vagy a parkoló tulajdonosával meghatározott időtartamú szerződést kötött – azaz beléptető kártyával való behajtásnál – járművének parkoló területén történő tárolására.
Parkolási szerződés: Olyan kétoldalú megállapodás, amely a parkoló üzemeltetője és a vendég között jön létre, a parkolóban történő járműelhelyezés feltételeinek szabályozására.
Üzemeltető: A parkolók rendjéért, a járművek be – és kiléptetéséért, a parkolás technikai berendezéseinek üzemszerű működéséért felelős cég.

II.: A PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A parkolóba való behajtás a bejáratnál elhelyezett tájékoztató, utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok és útburkolati jelek betartásának figyelembe vételével történhet meg. Lezárt sorompó estén a parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni, vagy a terminálon lévő kártyaolvasóval olvastatni kell a bérletet. Ezt követően a behajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.

Nyitott sorompó esetén parkolójegy használata nélkül lehet a parkolóházat illetve a nyitott parkolót igénybe venni. Nyitott sorompó esetén a parkolóba történő behajtással, egyéb esetben a parkolójegy kézhezvételével vagy a bérlet olvastatásával jön létre a parkolási szerződés. A vendég tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a parkoló rendszabályainak, ezzel egyidejűleg jogosulttá válik, hogy járművét a parkolóban leállítsa. A parkolót igénybe vevő vendég köteles az üzemeltető előírásainak megfelelő díjak megfizetésére. A parkolót igénybe vevő vendég tudomásul veszi, hogy mozgó járműben keletkezett károkért, a leállított jármű őrzéséért, a bekövetkezett szennyeződésekért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, a kulcsok elvesztéséből eredő károkért az üzemeltető cég felelősséget nem vállal. A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el. Továbbá figyelembe kell venni a felfestett és táblával jelölt utasításokat. A jármű leállítása után az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni és a járművet be kell zárni, vagy egyéb módon kell a vagyonvédelmét biztosítani. A vendég a gépjármű kulcsait magánál tartja, a parkoló személyzetének a kulcsok őrzésére nincs lehetősége.

Lezárt sorompó esetén a parkolóból való kihajtás a kifizetett vonalkódos parkolójegy kiléptető terminálon történő olvastatásával vagy érvényes bérlet, szintén a kiléptető terminálon lévő kártyaolvasóval történő olvastatásával lehetséges. Kifizetett parkolójegy vagy érvényes bérlet olvastatása estén a kihajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.

Amennyiben a parkolóházba illetve a nyitott parkolóba történő behajtás zárt sorompónál történik, de a távozás időpontjában a sorompó már nyitott állapotú, úgy az igénybe vett időszak ingyenes.

A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Az útjelzéseket figyelembe kell venni, a parkoló személyzetének utasításait a többi vendég és a parkoló normál üzemmenetének fenntartása érdekében be kell tartani. A megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h.

A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban. Bizonyos időjárási viszonyok között, illetve nedves, sima talajon alapvetően fennáll a csúszás veszélye mind gépjárművel, mind gyalogosan. Az üzemeltető kizárja a felelősséget a csúszásveszély figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges balesetek vonatkozásában, akár gépjárművel, akár gyalogosan történik.

Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) bekövetkeztekor a parkolók sorompói felnyitásra kerülnek. Az üzemeltető cég a gépjárműveket a jogszabályokban rögzített esetekben – pl. vis major – elmozdíthatja, illetve szükség esetén el is szállíttathatja. Vis majornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, illetve minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy– és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

III.: PARKOLÁSI DÍJ, BÉRLET

A parkoló a nap 24 órájában folyamatosan üzemel. A parkolóban való behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az üzemeltető a parkolót lezárta, illetve akkor, ha a parkoló megtelt.

Jelen Parkolási Szabályzatot üzemeltető jogosult egyoldalúan bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a közzététel napjával lép életbe.

A mindenkor érvényes parkolási díjakat a bejáratnál elhelyezett tábla jelzi.

A távozás előtt a fizető-automatában be kell olvastatni a behajtáskor kapott vonalkódos parkolójegyet. Az automata az aktuális díjszabás szerinti összeg befizetését kéri. Az összeg kiegyenlíthető készpénzben, meghatározott érmékkel illetve bankjegyekkel. Az összeg kifizetését követően az automata kiadja a parkolási díjról szóló bizonylatot. A parkolóból való kilépés akkor lehetséges, ha a vendég a parkolási díjat a díjfizető automatánál kifizette. A parkolási díj kifizetése után a vendégnek 10 perc áll rendelkezésére a parkoló elhagyására. A vonalkódos parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegyet tilos összehajtani, összegyűrni vagy azon egyéb fizikai sérülést okozni. A parkolójegy teljes épségéért a parkolást igénybe vevő felel.

A parkolójegy elvesztése esetén a fizető automatán található „elvesztett jegy” funkcióval igényelhető új 24 órás parkolást biztosító jegy a kilépéshez 5.000 Ft automatába történt befizetése ellenében.
A parkolójegy megrongálódásáról azonnal értesíteni kell az ügyeletes személyzetet, melyet az automatán lévő „segélykérő gomb” segítségével tehet meg a vendég. A parkolójegy elvesztéséből, bármilyen megrongálódásából eredő károk a parkolást igénybe vevő személyt terhelik. A parkoló kártya (havi bérlet) elvesztése esetén 5.000 Ft díj fizetendő. Nyitott sorompó mellett történő be- és kihajtáskor parkolójegy kezelésére, és díj fizetésére nincsen szükség.

Számlaadás a parkoló díj fizetéséről:

A fizető automata mellett kihelyezett postaládába dobható be a bizonylat. Számlaigénylő és postázási cím megjelölésével az ÁFÁS számlát az üzemeltető postázza az igénylőnek. A számla kiadásához szükséges: a fizetőautomata által kiadott bizonylat és a pontos számlázási név, cím.

Parkoló Bérlet

A mélygarázs igénybevételére, a Debrecen Plaza látogatói, alkalmazottai és munkatársai számára helyek függvényében parkoló bérlet igényelhető a Debrecen Plaza Igazgatóságán minden hónap utolsó 3 munkanapján 8-15 óráig.

A bérletet képező plasztik kártya érvényességének meghosszabbítására a Debrecen Plaza Igazgatóságán minden hónap utolsó 3 munkanapján 8-15 óráig van lehetőség. A megvásárolt bérletekről a parkoló üzemeltetője nyilvántartást vezet.

IV.: TILALMAK

Tilos a mélygarázsban:

a KRESZ szabályainak megszegése,
185 centiméternél magasabb gépjárművel behajtani,
a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,
dohányzás vagy nyílt láng használata,
olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz, benzin vagy olaj szivárog,
gázüzemű járművel, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, elektromos kerékpárral, állati erővel vontatott járművel behajtani,
bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,
a gépjárműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgek, robbanószer vagy bármilyen olyan tárgy bevitele, tárolása, melynek birtoklását jogszabály tiltja,
járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül,- különösen vészkijáratok, ki- és bejáratok, liftek előtti területeken – egy gépjárművel több parkoló mezőt érinteni, elfoglalni,
a leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végeztetni,
rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,
a lezárt gépjárműben személyt vagy állatot felügyelet nélkül hagyni,
a parkolóban az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül szórólapot terjeszteni, kérdőíves megkérdezést végezni, kereskedelmi tevékenységet folytatni,
utánfutóval a mélygarázsba behajtani, vagy azt ott tárolni,
bármilyen típusú járművel randalírozni,
kábítószer vagy alkohol fogyasztása valamint
a vendégeket vagy közerkölcsöt sértő bárminemű magatartás.
Mélygarázsban 24 órát meghaladó időtartamban bérlet megvásárlása nélküli tartózkodás nem engedélyezett.

V.: SZANKCIÓK A TILALMAT MEGSZEGŐK SZÁMÁRA

Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, vagy egyéb nem a parkoló üzemszerű működésének megfelelő tevékenységet végez üzemeltetető jogosult őt kiutasítani a parkolóból. Ha a kiutasítás eredménytelen, üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és ezen bejelentés eszközölésével intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállításáról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.

A parkolást igénybe vevő ügyfél köteles az általa más gépjárműben, épületben, berendezésben vagy a parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell az épületben szolgálatot teljesítő biztonsági őrnek a 06307381780 telefonszámon.

A 30 napot meghaladó időtartamban, a mélygarázsban bérlet vásárlása nélkül tartózkodó gépjárműveket a gépjármű tulajdonos saját felelősségére elszállíttatjuk.

VI.: VEGYES RENDELKEZÉSEK

A parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére nem tud befolyást gyakorolni. Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

Az üzemeltető csak azokért a károkét felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói, vagy megbízottjai figyelmetlenségből, vagy szándékosan okoznak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik. A parkolási szabályzatról térítés ellenében másolat kérhető. A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Az üzemeltető illetve a vendég között a jelen szabályzattal, vagy a parkolási szerződéssel összefüggő jogviták esetén kizárólag a Választott Bíróság (VÁB) az illetékes.